ImpliZiet
praktijk voor integrale zorg

De onderlinge verbondenheid

'Om de impliciete orde te illustreren gebruikt  David Bohm het beeld van het hologram. Om een hologram te maken wordt laserlicht gesplitst in twee stralen; de ene straal wordt door een voorwerp weerkaatst naar een fotografische plaat waar hij interfereert met de tweede straal.
De ingewikkelde warrelingen van het interferentiepatroon dat op de fotografische plaat wordt vastgelegd, doen zich aan het blote oog voor als zinloos en wanordelijk. Maar wanneer het met laserlicht wordt verlicht, geeft het een driedimensionaal beeld van het oorspronkelijke voorwerp, dat vanuit iedere hoek kan worden bekeken.
(Dit fenomeen wordt toegepast bij de televisieserie 'Bones')

Een opmerkelijk kenmerk van een hologram is dat wanneer een holografische film in stukken wordt geknipt, elk stukje een beeld produceert van het hele voorwerp, al is het beeld vager naarmate zo'n
stukje kleiner is. Het is duidelijk dat de vorm en de structuur van het hele voorwerp in elk deel van de fotografische plaat zijn vastgelegd.

Bohm gelooft dat leven en bewustzijn diep in de generatieve orde zijn besloten en dus in uiteenlopende graden van ontvouwing in alle stof aanwezig zijn. De mystieke betekenis van Bohm’s denkbeelden wordt onderstreept door zijn opmerking dat het impliciete domein evengoed ‘idealisme, geest, bewustzijn’ zou kunnen worden genoemd. De scheiding van stof en geest is een abstractie. De basis is altijd één’.

Zoals bij alle waarlijk grote denkers kwamen de filosofische denkbeelden van David Bohm tot uitdrukking in zijn karakter en levensstijl. Zijn leerlingen en collega’s beschrijven hem als volstrekt onzelfzuchtig en vrij van wedijver. Steeds bereid zijn laatste opvattingen met anderen te delen, altijd toegankelijk voor nieuwe ideeën en doelgericht gewijd aan een rustig maar hartstochtelijk onderzoek van de aard van de werkelijkheid.

Bohm geloofde dat de algemene geneigdheid van individuen, naties, rassen, maatschappelijke groeperingen, enz., om elkaar als fundamenteel verschillend en afgescheiden te beschouwen, een voorname bron van conflicten in de wereld was. Hij hoopte dat de mensen uiteindelijk tot de erkenning zouden komen van de essentiële onderlinge verwantschap van alle dingen en zich zouden aaneensluiten om een meer holistische en harmonische wereld op te bouwen.

Hoe kunnen we het leven en het werk van David Bohm beter eren dan deze boodschap ter harte te nemen en het ideaal van universele broederschap tot de grondtoon van ons leven te maken.'

De woorden uit deze tekst zijn afkomstig van David Pratt,
fysicus aan de Queen’s University in Canada.

Meer lezen:

David Bohm, Heelheid en de Impliciete Orde, Lemniscaat, Rotterdam, 1985. Aangehaald in Michael Talbot, The Holographic Universe, HarperCollins, New York, 1991.

 
contact